ReConnect

– skaber effektfuld praksis gennem
filosofisk omsorg og bevægelse

Den grundlæggende vision i ReConnect er, at vi sammen som mennesker skaber et samfund og en verden, som bygger på menneskelig bæredygtighed. Dermed vil vi sammen kunne tage det ansvar, som nutiden og fremtiden kalder på. Denne anskuelse går hånd i hånd med min egen tro på, at mennesket, som tænkende, bevægende og handlende individ, kan gøre en forskel i de relationer og sammenhænge, som vi indgår i – både i arbejdslivet og i livet som sådan.

ReConnect arbejder med filosofisk omsorg og bevægelse, som en måde at komme i kontakt med vores egentlige tænkning, livsforståelser samt vores handlinger. Dette bidrager til udviklingen af økonomiske og menneskelige bæredygtige virksomheder, som ønsker høj faglighed, arbejdsglæde og meningsfuldhed.

ReConnect tror på at opmærksomhed, nærværende refleksion og bevægelighed er forudsætningen for virkelige og effektfulde handlinger, som gør en forskel i praksis. 

Mobirise Website Builder

”At søge perceptionens essens er at antage, at perceptionen ikke på forhånd er sand,
men defineret for os som vores adgang til sandheden.”

(Merleau-Ponty, 1999) 


E-mail

mette@reconnect-mk.dk

Sociale medier
Telefon
  • +45 28 96 45 38
Adresse
  • ReConnect
  • Kantorparken 73, stth
  • 8240 Risskov

Landing Page Software