Workshops for ledere og medarbejdere

– skaber effektfulde handlinger
gennem filosofisk omsorg og bevægelse

Begrebet ’workshop’ kommer oprindeligt fra engelsk og betyder ’værksted’. Dette er meget betegnende for min måde at arbejde på, da det handler om at skabe et fællesskab, hvor man samarbejder, undersøger og udvikler effektfulde handlinger, som kan bruges i praksis.

At arbejde med filosofisk omsorg er en måde at gå et spadestik dybere i forståelsen af vores egentlige tænkning, livsforståelser og handlinger i praksis. Ved at blive nysgerrige og undersøgende på dette, skaber vi etiske og effektfulde handlinger, da vi muliggør overensstemmelse mellem det vi tænker og det vi gør – både som individ og som gruppe.

En workshop eller en pædagogisk dag varer 2-6 timer og vil være en blanding imellem oplæg, dialoggrupper og udvikling af konkrete handlinger. Jeg faciliterer og fører jer igennem, så I efterfølgende vil stå med en beriget indsigt, mere fokuseret samt konkrete handlinger, som I kan bruge i praksis.

Workshoppen tager udgangspunkt i et tema, en problemstilling eller en udviklingsmulighed, som I gerne vil undersøge. Jeg arbejder altid med udgangspunkt i levede erfaringer fra praksis eller muligheder, som I ønsker skal leve i praksis. Jeg har ikke ”workshops som hyldevarer”, da det vigtige for mig er, at skabe værdi hos jer. Derfor leverer jeg erfaringer og gennem dialog finder vi ud af, hvad der vil give mening for jer at arbejde med. 

Eksempler på tematiske spørgsmål kunne være:

- Det gode arbejdsliv – hvad vil det sige i ord og handling?
- Filosofisk omsorg som tænke- og handlemåde – hvad vil det gøre for os i praksis?
- Vores værdigrundlag – hvordan kommer det til udtryk i vores handlinger?
- God faglighed – hvad vil det sige og hvordan gør vi det i praksis?
- Dialogisk konflikthåndtering – opdager vi dennes potentiale?
- Fortvivlelse i relationsarbejdet – hvad sker der, når vi møder det?
- Ser, hør og møder vi os selv, hinanden og vores omverden? 

I vil kunne opleve:

 • At vi skaber en modpol til det hurtige og (ind-)effektive, hvor langsommeligheden og nærværet er med til at skabe effektfulde og etisk handlinger.
 • Åbent at kunne stille spørgsmål ved egne og hinandens 'tagetforgivetheder', vaner og forståelser af livet, hvilket vil give jer frihed til at vælge jeres handlinger fremadrettet.
 • At arbejde med udvikling af et meningsfuldt og værdibaseret grundlag for jeres praksis, som er funderet i etiske og faglige overvejelser og valg.
 • At kunne udvikle en naturlig løbende faglig udvikling, som ligger i tråd med jeres værdigrundlag samt de lovmæssige bestemmelser.
 • At I udarbejder konkrete og effektfulde værktøjer til handling, som I kan bruge med det samme i jeres praksis.
 • At glæden, det meningsfulde og jeres handlekraft får plads i jer som mennesker: som leder eller medarbejder.
 • At kunne udvikle en økonomisk og menneskelig bæredygtig virksomhed, hvor jeres faglighed italesættes og dokumenteres.
 • Et specifikt tilrettelagt forløb, som vi giver jer værdi. Jeg arbejder ikke med ”faste hyldevarer”, men med en grundlæggende værdi om, at samarbejdet skal skabe værdi for den specifikke kunde. Kontakt mig derfor gerne, så strikker vi forløbet sammen, så det passer til jeres behov. 

”Det at tage disse snakke, hvor man bliver klar over egne værdier og ståsteder, vil, på den lange bane, spare os tid i processer og arbejdsgange. Disse snakke handler ikke kun om det enkelte projekt, men om hele fundamentet i arbejdet. Dermed vil vi på den lange bane spare penge, når vi kender den grund vi står på.”

Deltager i undringsworkshop på konferencen ”Chef i Teknik og Miljø” 

- ”Det har jeg ikke tænkt over før, at det er det jeg gør”
 - ”Disse opløftende samtaler giver mig energi og jeg har fået glæden ved mig fag tilbage!!”
- ”At udvikle en mere langsommelig og fornemmende tilgang til eleverne og hinanden, gør at undervisningen kan målrettes og støtte eleven bedst muligt til læring.”
- ”Opgaven med at kropsliggøre vores ”kunnen”. En FED øvelse!”

Leder og medarbejdere på specialskole 

E-mail

mette@reconnect-mk.dk

Sociale medier
Telefon
 • +45 28 96 45 38
Adresse
 • ReConnect
 • Kantorparken 73, stth
 • 8240 Risskov

Landing Page Software